Dịch vụ thám tử theo yêu cầu của thân chủ

Dịch vụ thám tử theo yêu cầu của thân chủ

Công ty thám tử Huế cung cấp dịch vụ điều tra, theo dõi, giám sát, xác minh các vụ việc một cách độc lập theo yêu cầu của thân chủ. Hỗ trợ cho khách hàng có nhu cầu để nắm bắt được hành vi của tổ chức và đối tượng theo dõi. Các hoạt động của tổ chức và đối tượng sẽ được ghi nhận theo báo cáo thời gian, địa điểm, các nhân vật liên quan theo hình ảnh, bản báo cáo. Dịch vụ điều tra, theo dõi, giám…

Xem tiếp