Xác minh về “nửa kia” trước khi tiến tới hôn nhân.

Xác minh về “nửa kia” trước khi tiến tới hôn nhân.

Để xác minh danh tính của một cá nhân, một đối tượng nào đó (xác minh nhân thân) là một vấn đề cần thiết trong mọi thời đại, đặc biệt là trong bối cảnh đời sống kinh tế và phát triển xã hội. Trên thực tế hiện nay không ít người là nạn nhân của những vụ lừa đảo mà thủ phạm chính là những người mà mình quan hệ, tin tưởng … Vì vậy việc xác minh và kiểm tra lí lịch là một động thái khôn ngoan đi…

Xem tiếp