Thám tử Huế: Thám tử điều tra xác minh

Thám tử Huế: Thám tử điều tra xác minh

DỊCH VỤ THÁM TỬ XÁC MINH Khái niệm: Xác minh nhân thân của một người là việc thu thập những tài liệu, chứng cứ có liên quan đến người đó để làm sáng tỏ những yêu cầu của khách hàng. Mục đích của việc xác minh là làm thỏa mãn những nghi vấn của khách hàng về một con người hoặc một sự việc nào đó. Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát. Xác minh là việc…

Xem tiếp

Thám tử Huế: Thám tử hỗ trợ điều tra doanh nghiệp

Thám tử Huế: Thám tử hỗ trợ điều tra doanh nghiệp

DỊCH VỤ THÁM TỬ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP Côn Ty Cổ Phần Dịch Vụ Khai Thác Và Cung Cấp Thông Tin Thám Tử Huế 007 với các lĩnh vực về dân sự, khai thác thông tin doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các lĩnh vực của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Khai Thác Và Cung Cấp Thông Tin Thám Tử Huế 007 hỗ trợ doanh nghiệp 1. Dịch vụ thám tử tư chống gián điệp. 2.Dịch vụ thám tử tư tìm kiếm nguồn gốc hàng giả, hàng nhái 3.Dịch vụ…

Xem tiếp

Thám tử Huế: Thám tử điều tra ngoại tình

Thám tử Huế: Thám tử điều tra ngoại tình

THÁM TỬ ĐIỀU TRA NGOẠI TÌNH Bạn đang cần thuê dịch vụ thám tử tư điều tra ngoại tình uy tín, chuyên nghiệp, giá rẻ? Bạn không biết thám tử tư điều tra ngoại tình ở đâu tốt? Bạn lo lắng về giá dịch vụ thám tử điều tra ngoại tình? Bảo mật là trách nhiệm – Minh bạch là công việc Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Khai Thác Và Cung Cấp Thông Tin Thám Tử Huế 007 là đơn vị cung cấp các dịch vụ uy, tín, chuyên…

Xem tiếp