Thám tử Huế : Bảo Vệ Ngày Và Đêm Cho Các Nhân Vật Vip

Thám tử Huế  :  Bảo Vệ Ngày Và Đêm Cho Các Nhân Vật Vip

Bảng mô tả công việc chung Theo sát người cần được bảo vệ. Xem xét tình hình an ninh xung quan và đưa ra cách xử lý cho phù hợp. Không sử dụng các công cụ hỗ trợ khi không cần thiết tránh gây phiền hà, khó chịu cho người được bảo vệ. Mở cửa xe, hộ tống người cần được bảo vệ vào vị trí an toàn. Di chuyển phải đúng lộ trình trong kế hoạch, không được thay đổi tùy tiên. Thái độ mềm mỏng, hòa nhã nhưng…

Xem tiếp